Εν ζωή δωρεά οργάνων και μεταμόσχευση

Μπορώ να δωρίσω κάποιο όργανο
ενώ βρίσκομαι εν ζωή;

Η απάντηση είναι ναι. Στην Κύπρο από ζωντανό δότη μπορεί να γίνει μεταμόσχευση νεφρού.

Ποιος μπορεί να γίνει Ζωντανός Δότης Νεφρού;

Άτομα άνω των 18 ετών μπορούν να θεωρηθούν ως δυνητικοί δότες. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας, φτάνει οι δότες να πληρούν τα κριτήρια που επιβεβαιώνουν ότι είναι σε θέση να δωρίσουν νεφρό. Στην Κύπρο εφαρμόζονται αυστηρά κριτήρια που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σε μεγάλες χώρες στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το άρθρο του Ν. 127/2012, αφαίρεση οργάνου από ζώντα δότη επιτρέπεται μόνο όταν πρόκειται να γίνει μεταμόσχευση σε σύζυγο ή σε συγγενή μέχρι τρίτου βαθμού συγγένεια ή σε περίπτωση που ο δότης έχει στενή προσωπική σχέση με τον λήπτη, η οποία διαπιστώνεται από το Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων. Άρα οι δότες μπορεί να είναι: γονείς, αδέλφια, σύζυγοι, θείοι/θείες, τέκνα, ξαδέλφια, φίλοι. Η δωρεά οργάνου γίνεται εθελοντικά χωρίς όρους, αμοιβή ή αντάλλαγμα.

Αξιολόγηση Δυνητικού Δότη

Η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται η μέγιστη προστασία των εν ζωή δωρητών. Οι ζώντες δότες επιλέγονται με γνώμονα την υγεία, το ιατρικό και ψυχολογικό ιστορικό τους από ειδικευμένους ή καταρτισμένους και ικανούς επαγγελματίες, με βάση γραπτό πρωτόκολλο διαδικασίας που εφαρμόζει το μεταμοσχευτικό κέντρο. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ενδέχεται ένας δυνητικός δότης να αποκλειστεί εάν διαφαίνεται υψηλός κίνδυνος για την υγεία του. Επίσης, εξασφαλίζεται ότι τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα θα παρακολουθείται για έγκαιρη αντιμετώπιση οποιασδήποτε ανεπιθύμητης αντίδρασης που μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα της δωρεάς.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για καθορισμό του δότη;

Η διαδικασία καθορισμου του δότη διαρκεί περίπου τέσσερις μήνες. Περιλαμβάνει αρχικά τη συνάντηση του δυνητικού δότη με τον συντονιστή, ο οποίος θα αρχίσει την αξιολόγηση πάντα σύμφωνα με το πρωτόκολλο που εφαρμόζει η μεταμοσχευτική κλινική. Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων εξετάσεων γίνεται συνάντηση με τον νεφρολόγο της μεταμοσχευτικής κλινικής. Ακολουθεί ο έλεγχος ιστοσυμβατότητας μεταξύ δότη και λήπτη. Στη συνέχεια γίνεται η διενέργεια πιο εξειδικευμένων εξετάσεων. Τέλος, γίνεται η συνάντηση μεταξύ δότη-λήπτη και του χειρουργού μεταμοσχευτή, κατά την οποία καθορίζεται η ημερομηνία μεταμόσχευσης σε χρόνο βολικό για τον δότη, τον λήπτη και τη μεταμοσχευτκή κλινική. Η μεταμοσχευτική ομάδα ενημερώνεται από τους συντονιστές καθ’ όλα τα στάδια της διερεύνησης.

Θετικές πτυχές της Ζωντανής Δωρεάς

Η δωρεά νεφρού από ζώντα δότη συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση του προβλήματος έλλειψης οργάνων για μεταμόσχευση από μεταθανάτιους δότες. Δίνει την ευκαιρία σε έναν μεγάλο αριθμό ασθενών που υποφέρουν με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ώστε να έχουν μια φυσιολογική και πιο ποιοτική ζωή μετά τη μεταμόσχευση. Προσφέρει περισσότερα χρόνια βιωσιμότητας του μοσχεύματος αλλά και του λήπτη. Δίδεται η ευκαιρία σε άλλους ασθενείς που βρίσκονται στη λίστα αναμονής να αυξήσουν τις πιθανότητες μεταμόσχευσής τους από μεταθανάτιο δότη. Η δωρεά οργάνου είναι δώρο ζωής για τον νεφροπαθή ασθενή. Πολλοί δότες μετά τη δωρεά αναφέρουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση - σεβασμό όπως και έντονο το συναίσθημα προσφοράς στον συνάνθρωπο. Η ζωντανή δωρεά γίνεται σε χρόνο βολικό για τον δότη, τον λήπτη αλλά και τη μεταμοσχευτική κλινική.